Chat with us, powered by LiveChat
BOOK NOW

The wait is finally over!
ทางโรงเเรมจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้เราจะปฏิบัติตามระเบียบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดทอนการระบาดของ โควิด-19 ตามคำแนะนำ
และข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาล เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงแรมของเราจะได้ต้อนรับทุกท่านในเร็ว ๆ นี้

OUR RESORT WILL REOPEN ON 1 JULY 2020.
WE APPRECIATE YOUR PATIENCE AND UNDERSTANDING DURING THIS DIFFICULT SITUATION
STAY IN TOUCH AND GET LOADS OF SPECIAL OFFERS
SEE YOU SOON!